آسمون ابری گرفت, دنیا نکرد صبر| ویکی پدیا فارسی

آسمون ابری گرفت, دنیا نکرد صبر

گفته بودم بی تو می میرم ولی این بار , نه!
گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار , نه ..
قصد رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان
بار دیگر میکنم , خواهش!
ولی اصرار , نه!

این روزا چقد قشنگ آهنگا پشت سر هم سر راه دلم قرار میگیرن پرنیان !

میروی ولی خودت هم خوب میدانی عزیز , میکنی گاهی فراموشم ولی انکار , نه..
سخت میگیری به من با این همه از دست تو... می شوم دلگیر شاید , نازنین بیزار ن.....

یادم که میوفته ناگهان فرو میریزم توی چاه پاییزم....


آنچه دستت داده ام نامش دل است, افسار نه!!